Giver indblik i sybolsk-interaktionel tilgang til kultur og meningsdannelse.