Denne video viser, hvordan man opsætter evaluering for et fag med flere BlackBoard-hold, således at alle modtager samme fagevaluering, mens hvert hold får en seperat underviserevaluering.