Kort præsentation af de studerendes tanker om Ledelsesfaget i Kolding F2019