De Sammenhængende Bånd - 4. Respekt og anerkendelse