Afrunding af forelæsning v. Søren Mikael Rasmussen + 20 min. gennemgang af projektarbejdet v. Katrine Birkedal Frich (20 min.)