04E_WindowsMedia-DSL

04D_WindowsMedia-DSL

01_WindowsMedia-DSL

03A_WindowsMedia-DSL

03B_WindowsMedia-DSL

03C_WindowsMedia-DSL

03D_WindowsMedia-DSL

02_WindowsMedia-DSL

04A_WindowsMedia-DSL

05A_WindowsMedia-DSL

04B_WindowsMedia-DSL

04C_WindowsMedia-DSL

05B_WindowsMedia-DSL

06A_WindowsMedia-DSL

05C_WindowsMedia-DSL

06B_WindowsMedia-DSL

05D_WindowsMedia-DSL

06C_WindowsMedia-DSL

06D_WindowsMedia-DSL

06F_WindowsMedia-DSL

07A_WindowsMedia-DSL

06E_WindowsMedia-DSL

07B_WindowsMedia-DSL

07C_WindowsMedia-DSL

07D_WindowsMedia-DSL

07E_WindowsMedia-DSL

08A_WindowsMedia-DSL

07F_WindowsMedia-DSL

08C_WindowsMedia-DSL

08B_WindowsMedia-DSL

08D_WindowsMedia-DSL

09B_WindowsMedia-DSL

08E_WindowsMedia-DSL

09C_WindowsMedia-DSL

10_WindowsMedia-DSL

09A_WindowsMedia-DSL

Del_1_Dansk-WMV

Del_1_Fransk-WMV

Del_1_Engelsk-WMV

Del_1_Spansk-WMV

Del_2_Dansk-WMV

Del_2_Engelsk-WMV

Del_2_Fransk-WMV

Del_2_Spansk-WMV

Del_3_Dansk-WMV

Del_3_Engelsk-WMV

Del_3_Fransk-WMV

Del_4_Dansk-WMV

Del_3_Spansk-WMV

Del_4_Engelsk-WMV

Del_4_Fransk-WMV

Del_4_Spansk-WMV

Del_5_Dansk-WMV

Del_5_Engelsk-WMV

Del_5_Fransk-WMV

Del_5_Spansk-WMV

Del_6_Dansk-WMV

Del_6_Engelsk-WMV

Del_6_Fransk-WMV

Del_7_Dansk-WMV

Del_6_Spansk-WMV

Del_6_Spansk-WMV

Del_7_Fransk-WMV

Del_7_Spansk-WMV

Del_8_Dansk-WMV

Del_8_Engelsk-WMV

Del_8_Fransk-WMV

Del_8_Spansk-WMV

Del_9_Fransk-WMV

Del_9_Dansk-WMV

Del_9_Engelsk-WMV

Del_10_Dansk-WMV

Del_10_Engelsk-WMV

Del_9_Spansk-WMV

Del_10_Fransk-WMV

Del_10_Spansk-WMV

Dominique

Film1 Virksomhedsanalyse

Film2 Virksomhedsanalyse

Film3 Virksomhedsanalyse

Film4 Virksomhedsanalyse

Film5 Virksomhedsanalyse

Film6 Virksomhedsanalyse

Film7 Virksomhedsanalyse

Jørgen Jørgensen 2

Karen Heeboel

Kitt Petersen

Film8 Virksomhedsanalyse

Kurt Holdgaard 2

Technosens_film_Tekst

Dominique Foredrag del 1

Causeri om Velfærdsteknologi

Dominique Foredrag del 2

Dominique Foredrag del 3

Foredrag om Velfærdsteknologi

Frants

Gurli-H264

Inger Marie Eriksen 2

Jane Jegind 2

John Christiansen 2

Mournful Beauty

Simon

Merete Helgens

Technosence - skal slettes

Jørn Henrik

De Sammenhængende Bånd
1. Identitet

De Sammenhængende Bånd
2. Traumer

De Sammenhængende Bånd
3. Fordomme

De Sammenhængende Bånd
4. Respekt og anerkendelse

De Sammenhængende Bånd
5. Kulturelle misforståelser

De Sammenhængende Bånd
6. Medborgerskab

De Sammenhængende Bånd
7. Socialisation

De Sammenhængende Bånd - Foredrag: 01. Indledning

De Sammenhængende Bånd - Foredrag: 02. Integrationsbegrebet

De Sammenhængende Bånd - Foredrag: 03. Identitet

De Sammenhængende Bånd - Foredrag: 04. Traumer

De Sammenhængende Bånd - Foredrag: 05. Fordomme

De Sammenhængende Bånd - Foredrag: 06. Respekt og anerkendelse

De Sammenhængende Bånd - Foredrag: 07. Kulturelle misforståelser

De Sammenhængende Bånd - Foredrag: 08. De tabte bånd

De Sammenhængende Bånd - Foredrag: 09. Medborgerskab

De Sammenhængende Bånd - Foredrag: 10. Socialisation

De Sammenhængende Bånd - Foredrag: 11. Kulturbegrebet

De Sammenhængende Bånd - Foredrag: 12. Konklusion

Dominique - Fransk

Saxofon

Workshop on Poor Relief through History

Fogh til eksamen - Spørgsmål

Fogh til eksamen - Oplægget

Natos generalsekretær til eksamen på Syddansk Universitet

SDU Anders Fogh - Trailer Lang

Fogh til eksamen - Det grønne bord

SDU Anders Fogh - Trailer Kort

SDU - OPI, Del 1

SDU - OPI, Del 2

CharlotteWien

Dolto - Del 1 - Ca. 15min

Dolto - Del 2 - Ca. 15min

Dolto - Del 3 - Ca. 15min

Dolto - Del 4 - Ca. 20min

Dolto - Del 5 - Ca. 20min

Dolto - Del 6 - Ca. 10min

Dolto - Del 7 - Ca. 15min

Dolto - Del 8 - Ca. 10min

Dolto - Del 9 - Ca. 5min

Dolto - Del 9 - 2

100 Spørgsmål - Del 1

100 Spørgsmål - Del 2

100 Spørgsmål - Del 3

100 Spørgsmål - Del 4

100 Spørgsmål - Del 5

100 Spørgsmål - Del 6

100 Spørgsmål - Del 7

Interkulturelle kompetencer - Del 1 - Ca. 20min

Interkulturelle kompetencer - Del 2 - Ca. 15min

Interkulturelle kompetencer - Del 3 - Ca. 15min

Interkulturelle kompetencer - Del 4 - Ca. 15min

Interkulturelle kompetencer - Del 5 - Ca. 15min

Interkulturelle kompetencer - Del 6 - Ca. 10min

Analytisk tilgang

Systematisk tilgang

Interkulturel psykoterapi - Del 1

Interkulturel psykoterapi - Del 2

Som kom der en journalist - Gavegivning

Som kom der en journalist - Hvad er en myte

Som kom der en journalist - Tatovering

Del - 7 - Engelsk

Dominique

Aktør tilgang

Evaluering af dublerede fag

Fælles fagevaluering - seperat underviserevaluering

Interview with Erik Skov Madsen

Interview with Jacob Lau Holst

Interview with Morten Basse Jensen

Interview with Thomas E. Johnsen

Interview with Chee Yew

Interview with Ram Narasimhan

Interview with Antony Paulraj

ReCoE Kickoff Intro

ReCoE Kickoff - 1st speaker, Jacob Lau Holst

ReCoE Kickoff - 2nd speaker, Morten Basse Jensen

Going to work friday

Going to work monday

HDO_OL_Projekt_eksamen

Interkulturel Kompetence

Cross Cultural Competence

Compence Interculturelle

OL_Organisationens_sociale_struktur

HDO_OL_Organisationsdesign1

Symbolisme og meningsdannelse

HD2O_OL_Ledelse_og_coaching

Video 2 om organisationsdesign

Sidemenu

Relateret indhold

Video om tabeller

Kaution som sikringsinstrument

Kautionens indhold og tidsmæssige udstrækning

Kautionsforpligtelsens ophør

Kautionens stiftelse og gyldighed

Kautionsformer

Risikoforøgelse

Kautionistens regres

Kautionistens konkurs

Hovedmandens konkurs

Video 1

Video 2

Indledning

Dagsorden

Situationen

Mafia tankegang

U150-1

Problemet

Kulturen

Kvalifikationer

Forandring

Metaforer

Hvad skal man gøre?

Vi skal huske at...

Autoritetsformer

Opsummering

Oplæg fra Stine Bosse

Oplæg fra Bo Stærmose

Oplæg fra Kjeld Møller Pedersen

Oplæg fra Susan Mose

Oplæg fra Johs Nørgaard Frandsen

Oplæg fra Kurt Klaudi Klausen

Åben koncert med Fromseier og Hockings

Prisoverrækkelse

1. Indledende om eksamen

2. Struktur og disposition

3. Krav til referencer i tekst, til sprog mv.

4. Gode råd

5. Ideer til emner

Kriminalitet og straf i retshistorie, del 1

Kriminalitet og straf i retshistorie, del 2

At arbejde med kilder - Analyse af retshistoriske kilder

Kildeanalyse - Åger i kanonisk ret

Kriminalitet og straf i retshistorie del 3

Retshistorie - Hvorfor og Hvordan

Eksamen og opgaveskrivning 3x ret

Forhånelser af grupper - STL 266b - Indhold

Ius commune

Kodifikationer

Kodifikationsstrid og A.S. Ørsted

Reformation og ret 1

Reformation og ret 2

Retsfamilier

Thomas Aquinas

Dansk retspragmatisk tradition - Arven fra A.S. Ørsted

Dansk retspragmatisk tradition - Efter Ørsted

Example 2.3-

Introduktion til Miljøret

Introduktion til Miljøret

Promo1

Promo2

Promo3

Grænseoverskridende interesse

Light-regime

08-12-2017 - Specialeintroduktion 2017

08-12-2017 - Testfilm

Q&A_final

Libguide (Dansk)

Libguide (Engelsk)

Introduktion (1)

Introduktion (2)

Libguide (Dansk) 08.02.18

E-miniforelæsning #2

Folkenes Ret til Selvbestemmelse - Kapitel 11

Folkerettens historie (1) - Den westfalske historie

Folkerettens historie (2) - Problemer med den westfalske historie

Habermas - Demokrati og rettigheder

Habermas - Det objektive, det subjektive og det intersubjektive

Rettens globalisering 1

Rettens globalisering 2

Traktatret - Kapitel 5

Folkerettens historie (3) - Andre Historier (Kina)

20-04-2018 - - Del 1

E-miniforelæsning #3b

Libguide (Engelsk)_nye titler

Libguide (Engelsk)_nye titler2

NextCloud

NikolajStudiestartIntro

Faktura

Introduktion1

introduktion2

intro til lektion5

betalingsrække FV

rentes regning

rentes regning-demo

intern rente excel demo

betalingsrække NV

Janintro til finansiering

annuitet

lånetyper

Balanceligningen

kursværdi af en obl

FV annuitet

NV af annuitet

ligevægt-eksempel

vandret addition

intro til lektion7

elasticitet - liniær

ovre/nedre

elasticitet-demo

Ln og elas

intro-lektion8

grund.produktionsteori

isokvant

iskost

omkostningsminimum

skalafkast

Cobb-douglas

demo2-isokvant

demo-produktion

optimum-excel

Optimum-mrts

Intro til 9

demo-omkostning1

demo-omk2

intro-lektion10

Lp(teori)

lp-geo

lp-excel

lektion11-intro

FK-eksempel1

fk-eks2

MR=MC

mR=MC(papir)

MR=MC(excel)

MR=MC (problemløser)

MR=MC (Matematisk bevis)

Learning og break even

lektion12-intro

knækket-teori

knækket-demo

knækket-papir

lektion13-intro

kartel-demo

knap kapacitet

PL1

pl2

intro-lektion14

prisdiskriminering(teori)

1-vare-2 markeder-1 pris

1-vare-2markeder-2priser

forenet produktion(teori)

forenet produktion demo1

forenet produktion-demo2

intro lektion15

intro-lektion16

Orientering om eksamen

Pensum

Velkommen til Juridisk Metode

A message from Alex

Introduktion BA-deltid - Bachelorprojekt

Intro BA-jur - Bachelorprojekt

NanoModul1

NanoModul2

NanoModul3

NanoModul4

Modul 1 - Samfundsvidenskabernes byggesten

Modul 2 - Uafhængige og afhængige variabler

Modul 3 - Korrelation–kausalitet

Modul 4 - Kontrolvariabler

Modul 6 - Modererende variabler

Modul 5 - Medierende variabler

Modul 7 - Forskningsdesign og slutningslogik_1

NanoModul 1 - Derfor skal du bruge informationsvidenskab

NanoModul 2 - Sådan skærper du din søgning

NanoModul 3 - Det gode søgeord

NanoModul 4 - Sådan bruger du databaser

Modul 7 - Forskningsdesign og slutningslogik

NanoModul 5 - Encyclopædier

NanoModul 5 - Encyclopædier_2

StudentDiscussion

13-03-2019 - Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium - Del 1

13-03-2019 - Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium - Del 2

13-03-2019 - Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium - Del 3

13-03-2019 - Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium - Del 4

13-03-2019 - Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium - Del 5

13-03-2019 - Journalistisk håndværk 5: Journalistisk laboratorium - Del 6

Certifikat i Persondataret - Del 1

Certifikat i Persondataret - Del 2

Certifikat i Persondataret - Del 3

Certifikat i Persondataret - Del 4

Certifikat i Persondataret - Del 5

Certifikat i Persondataret - Del 6

Certifikat i Persondataret - Del 7

Certifikat i Persondataret - Del 8

Certifikat i Persondataret - Del 9

Certifikat i Persondataret - Del 10

Certifikat i Persondataret - Del 11

Certifikat i Persondataret - Del 12

Certifikat i Persondataret - Del 13

Certifikat i Persondataret - Del 14

Certifikat i Persondataret - Del 15

Certifikat i Persondataret - Del 16

Certifikat i Persondataret - Del 17

Certifikat i Persondataret - Del 18

Certifikat i Persondataret - Del 19

Certifikat i Persondataret - Del 20

Certifikat i Persondataret - Del 21

Certifikat i Persondataret - Del 22

Certifikat i Persondataret - Del 23

Certifikat i Persondataret - Del 24

09-04-2019 - Grundlæggende Persondataret (del 1)

09-04-2019 - Grundlæggende Persondataret (del 2)

09-04-2019 - Grundlæggende Persondataret (del 3)

09-04-2019 - Grundlæggende Persondataret (del 4)

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 1. Part 1

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 1. Part 2

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 1. Part 3

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 1. Part 4

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 1. Part 5

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 1. Part 6

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 1. Part 7

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 1. Del 8

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 2. Part 1

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 2. Part 2

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 2. Part 3

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 2. Part 4

Master Class Marie Curie SDU 2019 Day 2. Part 5

07-05-2019 - Certificat i Persondataret - Del 1

07-05-2019 - Certificat i Persondataret - Del 2

07-05-2019 - Certificat i Persondataret - Del 3

07-05-2019 - Certificat i Persondataret - Del 4

07-05-2019 - Certificat i Persondataret - Del 5

07-05-2019 - Certificat i Persondataret - Del 6

07-05-2019 - Certificat i Persondataret - Del 7

21-05-2019 - Certifikat i Persondataret - Del 1

21-05-2019 - Certifikat i Persondataret - Del 2

21-05-2019 - Certifikat i Persondataret - Del 3

21-05-2019 - Certifikat i Persondataret - Del 4

29-05-2019 - Praktisk persondataret - Del 1

29-05-2019 - Praktisk persondataret - Del 2

29-05-2019 - Praktisk persondataret - Del 3

29-05-2019 - Praktisk persondataret - Del 4

29-05-2019 - Praktisk persondataret - Del 5

29-05-2019 - Praktisk persondataret - Del 6

CBIM2020_2

Dekanvelkomst

strategi.kap.1

kap.2-strategi

kapitel3-strategi

At stå frem og stå op for sit

Eksamen

Faget generelt

Feedback

Formidlingskompetencer

Ledelsesfaget og hvordan det skiller sig ud

Refleksion over egen læring

Refleksivitet gennem opgaver

Rubrics

Samlet video 3_4k

Jan Anders

Jan Anders

henry-kap.7

Samlet Video_4

Studerende om ledelsesfaget

Ledelsesfaget Kolding F2019

PeergradeIntro

PeergradeFeedbackIntro

Demandsupply(teori)

Hal Koch

Hal Koch

JU

01390001_2

MathiasKrabbe

Linnea

Sequence 02

Sequence 01

Linnea

Sequence 02

Zoom for FMOL

Hilsen fra Kim

zoom_0_1

zoom_0

zoom_0